Το μάτι λειτουργεί πολύ παρόμοια με μια φωτογραφική μηχανή, αιχμαλωτίζοντας και ερμηνεύοντας το φως για να δημιουργήσει εικόνες στον εγκέφαλο.

Το φως συγκεντρώνεται από την κορνέα και τον κρυσταλλοειδή φακό, διαβαίνει μέσα από την κόρη για να εστιαστεί και να αποτυπωθεί στην αμφιβληστροειδή. Η οπτική οδός μεταφέρει και ερμηνεύει αυτήν την εικόνα στον εγκέφαλο.

Η εξωτερική στρώση του ματιού, που ονομάζεται σκληρός, περιβάλλει το βολβό και καλύπτεται από μια διαφανή κορνέα που επιτρέπει τη διέλευση του φωτός για την εστίαση.

Πίσω από την κορνέα βρίσκεται η ίριδα, το χρωματιστό μέρος του ματιού με έναν κυκλικό ανοιγματικό μηχανισμό, την κόρη. Η ίριδα διαθέτει μύες που ελέγχουν συστολή (μύση) ή διαστολή (μυδρίαση) ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού, ρυθμίζοντας την ποσότητα του φωτός που εισέρχεται στο μάτι.

Η κορνέα και η ίριδα σχηματίζουν τον πρόσθιο θάλαμο, γεμάτο υδατώδες υγρό που διατηρεί τον σχηματισμό στο πρόσθιο τμήμα του ματιού και είναι υπεύθυνο για την ενδοφθάλμια πίεση. Η παραγωγή και η αποχέτευση αυτού του υγρού είναι κρίσιμη για την πρόληψη του γλαυκώματος.

Πίσω από την ίριδα βρίσκεται ο κρυσταλλοειδής φακός, που συνεργάζεται με την κορνέα για να συγκεντρώσει και να εστιάσει το φως, παρέχοντας τη διαθλαστική δύναμη του ματιού. Η διαφάνεια είναι ουσιαστική για την ορθή λειτουργία.

Πίσω από τον φακό, η κοιλότητα του βολβού περιέχει το υαλώδες σώμα, ένα διαφανές οροειδές υλικό που είναι συνδεδεμένο με την αμφιβληστροειδή.

Εσωτερικά, ο σκληρός περιβάλλεται από το χοριοειδές, έναν αγγειοπλούτο χιτώνα, και την αμφιβληστροειδή που μοιάζει με ταπετσαρία. Αυτά αποτελούν τα τρία στρώματα του ματιού.Η αμφιβληστροειδής αποτελείται από τρία είδη νευρικών κυττάρων. Οι φωτοευαίσθητοι κύτταρα, κωνία και ράβδος, ανιχνεύουν το φως, το μετατρέπουν σε νευρικό ερέθισμα και το μεταφέρουν μέσω των γαγγλιακών κυττάρων με τον οπτικό νεύρο στην οπτική φλέβα του εγκεφάλου.

Έξι μύες είναι υπεύθυνοι για την κίνηση του ματιού: τέσσερις ορθοί μύες (άνω, κάτω, μεσαίος και πλαϊνός) και δύο λοξοί μύες (άνω και κάτω).

Η κατανόηση της πολύπλοκης δομής και των λειτουργιών του ματιού είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της καλής όρασης.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.