Η αξιολογική μου κρίση που προκύπτει από την επίσκεψη στον οφθαλμίατρο Κύριο Μιχαήλ Μητσώνη είναι άριστη σε όλα τα επίπεδα.