Ο γιατρός με δέχθηκε ακριβώς στην ώρα μου στο ραντεβού του. Με εξέτασε όσο μπορούσε και μου έδωσε την κατάλληλη αγωγή. Στην επανεξέταση ασχολήθηκε μαζί μου πολύ περισσότερο καθώς τα μάτια μου ήταν σε καλύτερη κατάσταση.