Εξαιρετικός γιατρος!Αφιέρωσε αρκετό χρόνο προκειμένου να ελέγξει διεξοδικά στην όραση μου και τα προβλήματα αυτής.