Ανατομία Οφθαλμού

Το μάτι λειτουργεί πολύ παρόμοια με μια φωτογραφική μηχανή, αιχμαλωτίζοντας και ερμηνεύοντας το φως για να δημιουργήσει εικόνες στον εγκέφαλο. Το φως συγκεντρώνεται από την κορνέα και τον κρυσταλλοειδή φακό, διαβαίνει μέσα από την κόρη για να εστιαστεί και να αποτυπωθεί στην αμφιβληστροειδή. Η οπτική οδός μεταφέρει και ερμηνεύει αυτήν την εικόνα στον εγκέφαλο. Η εξωτερική στρώση του ματιού, που ονομάζεται σκληρός, περιβάλλει το βολβό και καλύπτεται από μια διαφανή κορνέα που επιτρέπει τη διέλευση του φωτός για την εστίαση. Πίσω από την κορνέα βρίσκεται η ίριδα, το χρωματιστό μέρος του ματιού με έναν κυκλικό ανοιγματικό μηχανισμό, την κόρη. Η ίριδα διαθέτει μύες που ελέγχουν συστολή (μύση) ή διαστολή (μυδρίαση) ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού, ρυθμίζοντας την ποσότητα του φωτός…